About Us

ผู้นำด้านการปรับปรุง
ไฟฟ้าที่มั่นคง

ประสบการณ์มากกว่า 80 mw

ในประเทศไทย

เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

ด้านโซลาร์เซลล์

เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์

จากต่างประเทศ

บริษัท นิวตัน อิเล็กทริค จำกัด

   ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ผู้ผลิตอุปกรณ์ ACCESSORIES
ระบบโซล่าร์เซลล์เเละตัวเเทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าที่มั่นคง นิวตัน อิเล็กทริค ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเเสงอาทิตย์ทุกรูปเเบบ ในนามของ NEWTON SOLAR
ทั้งบนหลังคา (SOLAR ROOF) บนพื้นดิน (SOLAR FARM)
ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 80 MWP ในกรุงเทพฯ เเละ
จังหวัดอื่นๆ โดยทีมงานมืออาชีพ จากมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล

เรามุ่งเน้นที่จะสร้างพลังงานสะอาด ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ ความมั่นใจในสินค้าเเละบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์

Recieve awesome deals now

NEWTON ELECTRIC

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้โซล่าเซลล์
เพื่อช่วยลดค่าไฟในธุรกิจของคุณกับเรา
” NEWTON ELECTRIC “

บริษัทผู้นำด้านพลังงานเเสงอาทิตย์ของประเทศไทย

Read more

Get in touch with us