ทางบริษัทนิวตันอิเล็กทริค
ใช้แผงโซลาร์ MONO HALF-CELL
ที่ได้มาตรฐาน TIER 1 เท่านั้น